#YouThink: Labanan Ang Fake News!
#YouThink: Labanan Ang Fake News!
#YouThink: Labanan Ang Fake News!
#YouThink: Labanan Ang Fake News!
#YouThink: Labanan Ang Fake News!
#YouThink: Labanan Ang Fake News!
#YouThink: Labanan Ang Fake News!
#YouThink: Labanan Ang Fake News!
#YouThink: Labanan Ang Fake News!
#YouThink: Labanan Ang Fake News!
#YouThink: Labanan Ang Fake News!
#YouThink: Labanan Ang Fake News!

#YouThink: Labanan Ang Fake News!

₱350.00 Sale Save

Item is in stock Only 3 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Isinulat ni Gigo Alampay
Disenyo ng libro ng Studio Dialogo
Mga ilustrasyon nina Liza Flores, Abi Goy, Frances Alvarez, at Jamie Bauza
Salin sa Filipino nina Annette Ferrer at Monica Antonio
Editing sa Filipino ni Ergoe Tinio 

Lagi tayong nakababad sa internet. Marami nga sa atin, katabi na ang telepono sa pagtulog. Kaya naman, ito ang una at huli nating tinitingnan araw-araw.

Pero alam mo bang mapanganib din ang internet? Hindi lahat ng nakikita, nababasa, at naririnig natin online ay totoo. Kahit sino ay puwedeng gumawa ng pekeng impormasyon tungkol sa ano man at sino man.

Sa librong #YouThink: Labanan Ang Fake News!, matututuhan natin kung ano ang pekeng impormasyon, paano ito matutukoy, bakit ito ginagawa, bakit napapaniwala nito ang mga tao, at ano ang puwedeng gawin para labanan ito.

Kapag alam mo ang dapat gawin sa pekeng impormasyon, makakatulong ka sa paglikha ng ligtas na internet para sa iyo at sa iba.

Age recommendation: 12 above
Language: Filipino
Type: Softbound, full-color
ISBN: 978-971-9689-55-3 
Year Published: 2022 

BUY ONE, DONATE BOOKS TO JUAN! Every purchase of this book is matched with book donations to children from disadvantaged communities in the Philippines in support of CANVAS' One Million Books for One Million Filipino Children Campaign.