Purpose with every purchase
Safe Space: Pambatang Gabay sa Gawaing Online
Safe Space: Pambatang Gabay sa Gawaing Online
Safe Space: Pambatang Gabay sa Gawaing Online
Safe Space: Pambatang Gabay sa Gawaing Online
₱300.00

Safe Space: Pambatang Gabay sa Gawaing Online

+

Isinulat ni Gigo Alampay
Edit at research ni Agay Llanera at Faye Gonzales
Disenyo ng Studio Dialogo
Sining ni Liza Flores, Abi Goy, Frances Alvarez, and Jamie Bauza
Litrato ng pabalat ni Jinggo Montenejo

Kapag nagbibisikleta ka, nagsusuot ka ng helmet upang protektahan ang iyong ulo. Kapag lumalangoy, nagsusuot ka ng goggles para sa iyong mata. At kapag gumagamit ng internet, dapat ay laging pinoprotektahan ang personal mong impormasyon.

Kasama rito ang pagiging maingat sa ano at kung kanino ka nagsasabi ng: ano ang gusto at ayaw mo, ano ang binibili mo, sino ang mga kaibiga mo, saan ka nag-aaral, at marami pang iba. Bakit hindi mo dapat sinasabi ang mga bagay na ito? Dahil may mga kompanya o mga taong hindi mo kakilala, na puwedeng gamitin ang mga ito para sa pera, o mas malala pa, para saktan ang mga mahal mo sa buhay.

Pero may mga pagkakataong napipilitan kang ibunyag ang ilang detalye tulad ng buo mong pangalan at kaarawan. Paano mo malalaman kung masyado ka nang maraming ibinabahaging impormasyon? Tungkol ang librong ito sa pagbalanse ng tuwa sa internet at pagprotekta sa iyong sarili.

Language: Filipino
Type: Softbound, full-color
Age recommendation: 6 to 12 years old
ISBN: 978-971-9689-25-6

BUY ONE, DONATE TWO! Every purchase of this book is matched with book donations to two children from the poor and disadvantaged communities in the Philippines through the One Million Books for One Million Filipino Children Campaign of CANVAS.