Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero
Si Lupito at ang Baryo Sirkero

Si Lupito at ang Baryo Sirkero

₱1,000.00 Sale Save

Only 0 left in stock

Written by Rowald Almazar
Artworks by Jose Santos III

Lupito, a newcomer in Circus Village (Barrio Sirkero), falls in love with Sela, the daughter of village leader Tata Ador. To prove his worth for Sela’s love, he needs to complete all the tasks that Tata Ador gives him. Will Lupito finish all these tasks for the one he loves?

Si Lupito, isang bagong-salta sa Barrio Sirkero, ay umiibig kay Sela, ang anak ng pinuno ng barrio na si Tata Ador. Upang mapatunayan ni Lupito na karapat-dapat siya para sa pagmamahal ni Sela, kailangan niyang mapagtagumpayan ang mga gawaing inihanda ni Tata Ador. Matatapos kaya ni Lupito ang mga ito para sa kaniyang minamahal?

Year Published: 2008
Language: With English and Filipino translations
Type: Full-color, hardbound

BUY ONE, DONATE TWO! With every purchase of this book, CANVAS will give two books to one child from the poor and disadvantaged communities in the Philippines through the One Million Books for One Million Filipino Children Campaign